AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení


AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení, Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština •  Italština •  Němčina •  Ruština •  Ukrajinština

Co nejvíce překládám

Notářské listiny • Pasy a průkazy • Manuály, příručky, návody • Pojišťovací dokumentace • Rodné listy • Smlouvy • Výpisy z rejstříku trestů • Výpisy z rejstříků

 • Právní dokumenty Notářské listiny •  Pojišťovací dokumentace •  Smlouvy •  Výpisy z rejstříků •  Znalecké posudky
 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Korespondence •  Lékařské zprávy a dokumentace •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Technické dokumenty Dokumentace •  Manuály, příručky, návody •  Technologické postupy
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Daňová přiznání •  Výběrová řízení
 • Média a umění Novinové články

Obory a odbornosti

Cestovní ruch • Informační systémy • Papírenská technika • Doprava, logistika • Měřící a regulační technika • Armáda a bezpečnost • Obchod • Zeměpis a geografie

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Poskytujeme profesionální překlad kdykoli ho potřebujete. Obraťte se na nás s Vašimi požadavky.

Pro firmy a regionální živnostníky pravidelně překládáme a tlumočíme. Nejčastěji se jedna o překlad dokumentů s úředním ověřením či tlumočení ve firmách při návštěvě ze zahraničí, obchodních jednáních, reklamacích, opravách či přejímání zařízení.

Pro fyzické osoby nejčastěji dokumenty s úřední ověřením.

Překladatelské služby Vám můžeme nabídnout opravdu rychle, kvalitně a za rozumnou cenu. Díky naší flexibilní zákaznické podpoře se můžete kdykoli informovat, jak je Vaše zakázka zpracována a dokonce i měnit parametry objednávky.

Související služby

 • Expresní překlad  –

  Dokonalost, a termín dodání jsou do určité míry veličiny nepřímo úměrné. Je nerealistické se domnívat, že například překlad dvaceti normostran právnického textu zadaný odpoledne s požadavkem na dodání do rána druhého dne bude dokonalost sama. Odpovědný překladatel dokonce takový požadavek s omluvou a vysvětlením odmítne nebo se alespoň pokusí dohodnout se zadavatelem realističtější termín. Zejména odborné překlady vyžadují stoprocentní soustředění, několikerou kontrolu, ověřování ve slovnících i v internetových vyhledávačích. Je nicméně obtížné stanovit obecnou denní kvótu na jednoho překladatele – vždy záleží na zkušenostech, způsobu práce a nasazení každého jednotlivce.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  Pokud je pro Vás nezbytná nejen gramatická správnost a terminologická přesnost, ale rovněž perfektní styl a brilantní kolokace, tak neváhejte a využijte naši kontrolu textu. Ať již jde o náš překlad nebo Vámi dodaný text, náš spolupracovník/rodilý mluvčí mu dodá rázný švih a ryzí lesk autentického textu. Naše korektura není jen kontrola chyb a nepřesností, ale kompletní refactoring cizojazyčného dokumentu přesně pro Vaši potřebu.

 • Překlady se soudním ověřením  –

  Překlady se soudním ověřením dodáváme hotové do týdne. Klient přenese dokument k nám do školy (ověřený či originál). Ve chvíli, kdy je překlad hotový, klienta kontaktujeme, překlad má připravený k vyzvednutí u nás ve škole.

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  V případě potřeby můžeme překlad či hotovou zakázku vyzvednou nebo doručit klientovi v blízkém okolí.

 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem  –

  Poskytujeme i jazykovou korekturu textů (diplomových prací) či korekturu překladu rodilým mluvčím.

 • Zajištění tisku ve více kusech  –

  Potřebujete vyhotovit více kusů překladu? Není problém Vám vytvořit požadovaný počet kopií.

 • Notářské ověření kopie  –

  Pokud potřebujete, necháme Vám udělat notářsky ověřenou kopii.

Ceník překladatelských služeb
položka komentář cena
kalkulaci vám zpracujeme zdarma na míru  
1 normostrana textu včetně soudního ověření  500,- Kč
1 normostrana textu expres + 40% příplatek  
korektura 1 normostrana textu  200,- Kč

Poznámka

Základní kalkulační jednotkou překladatelských služeb je tzv. normostrana (NS).
1 NS = 1800 typografických znaků včetně mezer.
Cena za překlad zpravidla sestává z několika položek. Základ částky tvoří násobek jednotkové ceny a objemu cílového textu v normostranách.
K tomu mohou přistoupit ještě další položky, jako např. platba za korekturu rodilým mluvčím nebo expresní překlad, platba za dodání překladu některým z nestandardních způsobů (zásilkovou službou, dovoz do místa určení).

AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení

Libušina 1468, Roudnice nad Labem

Důležité oznámení

Přeložíme Vám běžné texty i úřední dokumenty.
Poskytujeme běžné u soudní tlumočení.

Reklama:

Jazykové weby