AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení


AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení, Titulek

Jak zajišťujeme kvalitu

Náš tým se sestáva z profesionálních soudních překladatelů a tlumočníků. Výhradně poskytují služby s kulatým razítkem.
U překladů rozhodně neplatí, že čím rychlejší, tím lepší! Kvalita, lépe řečeno dokonalost, a termín dodání jsou do určité míry veličiny nepřímo úměrné. Je nerealistické se domnívat, že například překlad dvaceti normostran právnického textu zadaný v pět hodin odpoledne s požadavkem na dodání do rána druhého dne bude dokonalost sama; zodpovědný překladatel dokonce takový požadavek s omluvou a vysvětlením odmítne nebo se alespoň pokusí dohodnout se zadavatelem realističtější termín. Zejména odborné překlady vyžadují stoprocentní soustředění, několikerou kontrolu, ověřování ve slovnících i v internetových vyhledávačích; navíc mohou obsahovat i zvláštní požadavky na formátování (převody tabulek, grafů, schémat atd.), které se mohou v různých verzích editorů chovat různě a jejich adaptace je činností náročnou pokud nikoli na odbornost překladatele, pak na jeho čas zcela jistě. Je nicméně obtížné stanovit obecnou denní kvótu na jednoho překladatele – vždy záleží na zkušenostech, způsobu práce a nasazení každého jednotlivce.

Certifikáty garantující kvalitu

AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení

Libušina 1468, Roudnice nad Labem

Důležité oznámení

Přeložíme Vám běžné texty i úřední dokumenty.
Poskytujeme běžné u soudní tlumočení.
Přeložte Vaše starosti s překlady na nás.

Reklama:

Jazykové weby