AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení


AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení, Titulek

Průběh zakázek

OBECNĚ PLATÍ: ČÍM PŘESNĚJŠÍ A JEDNOZNAČNĚJŠÍ JE ZADÁNÍ A ČÍM VĚTŠÍ JE VKLAD ZADAVATELE DO PŘÍPRAVY PŘED VÝKONEM, TÍM PŘESNĚJŠÍ A JEDNOZNAČNĚJŠÍ BUDE I SAMOTNÝ VÝKON; ZÁROVEŇ TÍM SNÁZE BUDE I NAPLNĚNO OČEKÁVÁNÍ ZADAVATELE.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká na základě potvrzení objednávky zhotovitelem.
Zhotovitel se zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku dle ujednání a to v určeném jazyce, ve sjednané době a předat ji dohodnutým způsobem (pokud není uvedeno jinak, pak formou elektronické pošty).
Převzetí zakázky se děje formou emailu, pokud není uvedeno jinak.
Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita.
Jestliže text, který je předmětem objednávky, obsahuje odbornou terminologii v příslušném jazyce, je objednavatel povinen jej poskytnout zhotoviteli.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

OBECNĚ PLATÍ: ČÍM PŘESNĚJŠÍ A JEDNOZNAČNĚJŠÍ JE ZADÁNÍ, TÍM PŘESNĚJŠÍ A JEDNOZNAČNĚJŠÍ BUDE I PŘEKLAD; ZÁROVEŇ TÍM SNÁZE BUDE I NAPLNĚNO OČEKÁVÁNÍ ZADAVATELE.

AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení

Libušina 1468, Roudnice nad Labem

Důležité oznámení

Přeložíme Vám běžné texty i úřední dokumenty.
Poskytujeme běžné u soudní tlumočení.
Přeložte Vaše starosti s překlady na nás.

Reklama:

Jazykové weby