AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení


AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení, Jsem profesionál

Moje praxe

  1. kvalitní překlady úředních dokumentů

  2. tlumočení v mnoha firmách se zahraničními výrobními stroji

  3. konzultace a rady související s problematikou uznávání dokumentů cizích států v ČR a naopak

Moje jazykové vzdělání

Naši překladatelé je povini se snažit, aby jejich překlad byl vždy co
nejvěrnější originálu; v případě takových kategorií překladů, kde to
vyplývá z povahy kategorie (zejm. soudní překlady), jsou také povini
dbát na co nejvyšší terminologickou přesnost.

Moje vzdělání

Tým překladatelů, tlumočníků (včetně soudních), korektorů, rodilých mluvčích a dalších spolupracovníků představuje tým kvalifikovaných profesionálů, prověřených stovkami přeložených normostran či desítkami odtlumočených ho­din.

Můj největší překladatelský úspěch

Specifickou kategorií mezi našimi spolupracovníky v oblasti překladů a tlumočení jsou tzv. soudní tlumočníci (jsou to vesměs tlumočníci i překladatelé zároveň, nicméně dosud platný zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících operuje pouze s pojmem tlumočník, pod kterým rozumí obě profese). Soudní tlumočník je osoba jmenovaná ministrem spravedlnosti, případně předsedou krajského soudu; tímto jmenováním získává postavení soudního znalce a může provádět překlady se soudním ověřením, tlumočit pro soudy, Policii ČR atd., případně vystupovat jako soudní znalec v oblasti daného jazyka.

AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení

Libušina 1468, Roudnice nad Labem

Důležité oznámení

Přeložíme Vám běžné texty i úřední dokumenty.
Poskytujeme běžné u soudní tlumočení.
Přeložte Vaše starosti s překlady na nás.

Reklama:

Jazykové weby